Voor iedereen geldt nog wel: let op de anderhalve meter-maatregel

 
 Over jachthaven Het Jacht


Het Jacht ligt in het dorp Nieuwendam aan een stukje van de Waterlandsezeedijk met de mooie oude huisjes en het café "Het Sluisje" bij de sluis. De sluis, gebouwd rond 1565 was de ontstaansreden van het dijkdorp. Hier werden goederen overgeslagen en vervoerd naar het achterland.

Het Jacht is opgericht in 1976 nadat de scheepswerf "Het Jacht" ophield te bestaan.
Het terrein werd in kavels verdeeld, het water in waterboxen (36 stuks). De kavels en de waterboxen zijn particulier eigendom.

Vanaf het Marker-/IJsselmeer en IJmuiden is Het Jacht met staande mast te bereiken.


Over het oude dorp Nieuwendam

Nieuwendam heeft door de eeuwen heen de reputatie gehad als centrum van scheepvaart en onderhoud. Grote bekendheid genoot in de negentiende eeuw de werf van de familie Meursing, die rond 1900 werd verkocht aan de scheepsbouwer Bernhard. Hij liet aan de oostzijde van de werf een woonhuis, een kantoor, een magazijn en een aantal arbeiderswoningen bouwen aan het water: de Scheepsmakerskade.
 Deze werf heette "Het Jacht". Meer hierover onder de knop "geschiedenis werf". 
 
Rond de haven vindt u grote karakteristieke huizen, in de 16e en 17e eeuw gebouwd voor Amsterdamse notabelen, een tot appartementen verbouwd postkantoor en onder de dijk een rijtje woningen, in 1909 gebouwd als ziekenhuisappartementen. In de Ned. Hervormde kerk, gebouwd in 1843 vindt u nog een interieur uit 1644.
In 1572  was het jaar van de slag om Nieuwendam, de Spanjaarden probeerden de schans te veroveren op de Watergeuzen, die hielden echter stand, dankzij "het Fort".

In 1816 verleende de Hoge Raad van Adel namens de Koning Willem aan de Gemeente Nieuwendam een wapen van lazuur, beladen met een zwaan van zilver, gedept en gepoot van geel en gehalsband met een kroon van goud.
 

Nieuwendammerdijk 274  -  1023 BT AMSTERDAM  -  Tel. 06 43 125 667
E-mail:
 info@hetjacht.nl