Contactadres:


Postadres:

Vereniging "Het Jacht"
Nieuwendammerdijk 274
1023 BT AMSTERDAM

Tel.
06 43 125 667


Mail de secretaris:     secretaris@hetjacht.nl


Mail de webmaster:   webmaster@hetjacht.nl


Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Arjan Honingh
Secretaris: Hans Pont
Penningmeester: Jos Bon
Bestuurslid:
Cees Traanberg
Havencommissaris: Hans van de Velde


De vereniging is ingeschreven:

in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer
40530512.
 

Nieuwendammerdijk 274  -  1023 BT AMSTERDAM  -  Tel. 06 43 125 667
E-mail:
 info@hetjacht.nl