Passantentarieven inclusief gebruik sanitair en electra
Afrekenen doet u met de vrij te downloaden Blue Water App op uw smartphone. Zonodig assisteert de havenmeester of diens vervanger.
Per betalende passantenboot mag één parkeerplaaats,                            
na de ingang direct links zoals aangegeven, worden gebruikt.
Dit echter alleen in overleg met de havenmeester!
 

Nieuwendammerdijk 274  -  1023 BT AMSTERDAM  -  Tel. 06 43 125 667
E-mail:
 info@hetjacht.nl